TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ GIÁN TIẾP (PHONE COLLECTION TEAMLEADER)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-30

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ( THỜI VỤ 6 THÁNG )

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-11

TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-30

Giám sát kinh doanh trực tiếp

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY) - ƯU TIÊN NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-08

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG TÍN CHẤP -TIỀN MẶT(FS)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-20

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (ĐIỆN MÁY)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-20

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY)

Địa điểm: Tây Ninh

Ngày hết hạn: 2017-12-20

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY)

Địa điểm: Long An

Ngày hết hạn: 2017-12-20

Quality Assurance Team Leader

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-20