Đóng

* Bảng tính này chỉ áp dụng cho xe máy

* Tất cả số liệu cung cấp phía trên chỉ mang tính chất tượng trưng. Lãi suất có thể thây đổi tùy từng thời điểm. Và những hồ sơ được duyệt vay sẽ phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện của HDFinance.