NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ( THỜI VỤ 6 THÁNG )

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-10-20

NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALES)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-10-20

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-10-13

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY) - ƯU TIÊN NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-10-06

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (ĐIỆN MÁY)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-10-06

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG TÍN CHẤP -TIỀN MẶT(FS)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-10-06

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY)

Địa điểm: Long An

Ngày hết hạn: 2017-10-06

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY)

Địa điểm: Tây Ninh

Ngày hết hạn: 2017-10-13

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh (Kênh Điện Máy)

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: 2017-10-21

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (ĐIỆN MÁY)

Địa điểm: Hà Nội , Quảng Ninh

Ngày hết hạn: 2017-10-21