Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi - QC Officer

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-08-23

TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ - THU NHẬP HẤP DẪN

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-07-31

TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-07-31

NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALES)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-08-26

Recruitment Admin (Reporting)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-07-31

Chuyên viên nghiên cứu thị trường (Market Research)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-07-31

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KINH DOANH (SALES TRAINER)

Địa điểm: Khánh Hòa

Ngày hết hạn: 2017-07-31

Nhân viên Pháp Lý Tố Tụng (Litigation Officer)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-07-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY)

Địa điểm: Bình Dương

Ngày hết hạn: 2017-08-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (ĐIỆN MÁY)

Địa điểm: Bình Dương

Ngày hết hạn: 2017-08-31